Stærðfræðin í leik barna

Námskeið í Opnu Menntafléttunni

Staða
Ólokið
Verð
Opið námskeið
Hefja námskeið
Helsta markmið námskeiðsins er að efla skilning starfsfólks í leikskóla á hvað geta talist stærðfræðileg viðfangsefni leikskólabarna. Eftir námskeiðið er þess vænst að þátttakendur verði hæfari til að skipuleggja, undirbúa og fylgja eftir vinnu barna í leikskólanum með það að markmiði að hæfni barnanna til að taka virkan þátt í stærðfræðilegum viðfangsefnum aukist. Þátttakendur kynnast sex grunnþáttum um þróun stærðfræðiskilnings sem Alan J. Bishop setur fram og í þessu námskeiði kynnast þau sérstaklega þáttunum leikur og útskýringar. Þar að auki er farið vel í mikilvægi skráninga og hvernig þær styðja við áframhaldandi stærðfræðinám barna í leikskóla. Grunnhugmyndin er að efni námskeiðsins sé nýtt til að efla og styrkja námssamfélag leikskólakennara og starfsfólks leikskóla í gegnum lestur, vinnu með börnum og umræður um stærðfræðinám barnanna. Þátttaka í námskeiðinu felst í að hitta samstarfsfólk til að ræða og skipuleggja vinnu barna með áherslu á stærðfræðileg viðfangsefni. Kennslufræðileg áhersla í þróunarhring 1-4 beinist að börnunum. Aðaláherslan er á  að nálgast stærðfræðileg viðfangsefni í gegnum leik og útskýringar. Við lok námskeiðs hafa þátttakendur kynnst:
    • Leiðum til að taka þátt í námssamfélagi jafningja í eigin leikskóla með samtali, endurgjöf og ígrundun um breytta starfshætti.
    • Lesefni og hugmyndum að viðfangsefnum tengdum stærðfræðinámi leikskólabarna.
    • Hvernig hægt er að vinna að skráningum á vinnu barna á fjölbreyttan hátt.
    • Hvernig skoða má leik og útskýringar barna með stærðfræðigleraugum.
Mikilvægt er talið að þátttakendur íhugi og skrái hjá sér ígrundanir sínar um efni námskeiðsins og vinnu með nemendum.  Skráningarform geta verið margskonar og skráning þarf ekki að taka langan tíma. Hér má sjá myndband um gildi skráningar  í kennslu og hér má finna texta sem fjallar um hvernig dagbókarskrif  geta stutt við starfsþróun kennara. Mælt er með að leiðtogar kynni sér kynningarsefni námskeiðsins þar sem m.a. er gerð grein fyrir hlutverki leiðtoga og vinnuferli Menntafléttunámskeiða. Námskeiðið byggir á sænskri fyrirmynd (Språk i matematik) frá Skolverket en hefur verið þýtt og staðfært af stærðfræðiteymi Menntafléttunnar. Skólar geta sótt um ráðgjöf og stuðning við innleiðingu viðfangsefna námskeiðsins. Ráðgjöfina annast stærðfræðiteymi Menntafléttu.

Umsjónaraðilar námskeiðs

Stærðfræðiteymi Menntafléttu

Námskeið yfirlit

Sjá allt
Undirbúningur
Yfirlit námskeiðs
Námskeiðsefni

Innskráning

Ekki með aðgang?

Skráðu þig, það kostar ekkert!

Hafa samband

Uppfæra notanda

Uppfæra notanda